hungnanado

Chuyên Gia Tư Vấn Marketing và Quản Trị Doanh Nghiệp, với hơn 15 năm kinh nghiệm, là CEO – Nanado Group, tổ hợp kinh doanh 5 lĩnh vực: Thương Mại, Sản Xuất, Quảng Cáo – In Ấn, Tư Vấn, Giáo Dục.