Khái niệm quản trị chắc hẳn không còn xa lạ trong cuộc sống mỗi người chúng ta, quản trị xuất hiện ở mọi nơi từ đất nước, doanh nghiệp, gia đình thậm chí chính cả bản thân mình. Muốn phát triển, muốn lớn mạnh theo cách bền vững không thể nào bỏ qua quản trị. 

Thuật ngữ này được giải thích bằng nhiều cách không giống nhau và chưa được thống nhất. Người ta đã từng nghe qua nhiều tới quản trị nhân sự, QTKD, quản trị khách sạn…

Mỗi một tác giả khi nhắc tới quản trị đều có một khái niệm riêng cho mình. Cùng đọc thêm một vài định nghĩa phổ biến về định nghĩa quản trị nhé!

Theo Harold Koontz và Cyril O’Donnell:

“Quản trị là thiết lập và duy trì một môi trường mà các cá nhân thực hiện công việc với nhau trong từng nhóm có khả năng hoạt động hữu hiệu và có kết quả.”

Theo Robert Albanese:

“Quản trị là một quá trình kỹ thuật và xã hội nhằm sử dụng các nguồn, tác động tới hoạt động của con người và giúp đỡ thay đổi để hoàn thành mục tiêu của công ty.”

Theo James Stoner và Stephen Robbins:

“Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong đơn vị và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của công ty nhằm hoàn thành mục tiêu đã đề ra”.

Bản chất của quản trị

Thực chất của quản trị là gì? Chính là làm ra giá trị thặng dư. Chức năng chính của quản trị là việc đưa rõ ra các quyết định.

Quản trị giúp tìm ra phương thức phù hợp để công việc hiệu quả cao nhất, chi phí ít nhất. Tuy có nhiều khái niệm khác nhau về quản trị là gì tuy nhiên thực chất của quản trị chỉ có một.

Quản trị cần ba yếu tố điều kiện căn bản sau.

  •  Nên có chủ thể quản trị. Đó là các nhân tố làm ra các tác động quản trị, đối tượng mục tiêu quản trị tiếp. đối tượng mục tiêu bị quản trị phải chịu tiếp nhận sự tác động đấy. Tác động có thể xảy ra một hoặc nhiều lần liên tục.
  • Nên có mục tiêu đặt ra cho chủ thể quản trị và đối tượng mục tiêu. Đây chính là căn cứ để chủ thể làm ra các nhân tố tác động. Chủ thể quản trị gồm một hoặc nhiều người. đối tượng là một tổ chức, một tập thể hoặc thiết bị, máy móc.
  • Nên có một nguồn tiềm lực. Nguồn tiềm lực giúp chủ thể quản trị khai thác trong quá trình quản trị.

Chức năng của quản trị

(1) Hoạch định

Hoạch định bao gồm: xác định mục tiêu, phương hướng

Dự thảo chương trình hành động tạo ra các lộ trình hành động, đề ra cách thức làm làm chủ hoặc cải tiến, phát triển tổ chức công dụng hoạch định giúp phối hợp hoạt động giữa các nhân viên, giúp tổ chức hoạt động hiệu quả.

(2) Tổ chức: Quản trị có vai trò tổ chức.

Tổ chức bao gồm: Xác lập ra sơ đồ tổ chức mô tả vai trò của các bộ phận

Xây dựng chuẩn mực cho từng công việc, công việc này yêu cầu cần sự phân bổ và sắp đặt nguồn nhân công một cách phù hợp. Ngoài nhân công, quản trị còn sắp xếp máy móc, kinh phí cho tổ chức.

(3) Lãnh đạo: Quản trị bao gồm hoạt động lãnh đạo tổ chức.

Đấy là tác động của các nhà quản trị với cấp dưới của mình.

Lãnh đạo bao gồm: cổ vũ các nhân viên. Lãnh đạo và chỉ huy cài đặt quan hệ giữa nhân viên và người quản trị cài đặt quan hệ giữa người quản trị với các tổ chức khác nhà quản trị giao việc cho nhân viên để đạt được mục tiêu chung. Bằng các phương pháp quản lý riêng, nhân sự cấp cao giám sát, giúp nhân viên thực hiện công việc hiệu quả.

(4) Kiểm soát: Quản trị là hoạt động kiểm soát.

Quản trị phải cố gắng đảm bảo tổ chức đang vận hành đúng theo mục đích, phương hướng đề ra. Quản trị cần đưa rõ ra được xoay chỉnh cần thiết ngay khi có sự cố, sai sót xảy ra.

Kiểm soát gồm: xác định được các tiêu chuẩn kiểm tra

Lên lịch trình để đi kiểm tra, công cụ để kiểm tra đánh giá tình hình, đề ra các biện pháp sửa chữa nếu có. Quản trị giúp tạo ra một hệ thống, quy trình phối hợp ăn ý để tối đa hóa năng suất, sửa đổi và nâng cấp chất lượng lao động.

Phân biệt quản trị và quản lý

Quản trị và quản lý là hai định nghĩa dễ gây nhầm lẫn vào thời điểm hiện tại. Quản trị và quản lý đều đề cập về công việc của người lãnh đạo khi vận hành một cơ cấu tổ chức nào đấy. Ở nhiều nơi, hai thuật ngữ này được tráo đổi và dùng với ý nghĩa giống nhau.

  • Quản trị (Administration) là tất cả quá trình đưa rõ ra các quyết định về chính sách, quy tắc, mục đích. đây chính là các hoạt động cấp cao.
  • Quản lý (management) là tiếp nhận, kết nối, thi hành điều phối để hướng tới mục tiêu của quản trị.

Biên tập và tổng hợp: Hùng Nanado

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar